BYD ATTO 3 vs MG ZS EV.全方位誠實比試國產電動車,空間、操控、設備等等等等逐項比較|#駕輛擂台 #駕輛UpCar
2022/08/30 19:00

唔怕老實講,喺汽油車嘅年代,一提到國產車,真係個個雞飛狗走,買嘅人少、用嘅人…更少。但去到今日呢個電動車嘅重要世代,從賣車銷售量睇,大家都似乎已唔多介意「中國製造」呢四個字喇!咁中國電動車品牌又如何呢?


所以,今日《駕輛》排除萬難,成為全港首個汽車channel,能夠將兩部近期大熱嘅「30萬樓下」國產電動車BYD ATTO 3及MG ZS EV共冶一爐,嚟一個正面對壘。到底邊部大啲?邊部好揸啲?邊部闊落啲?邊部齊料啲?邊部揸得遠啲?……等,各項問題,我地都會以全方位誠實比拼,再加上無數嘅客觀同主觀嘅角度,務求為大家搵出答案,睇吓邊部國產車,會最啱你心水!


#駕輛 #upcarhkg

#駕輛擂台

#BYD #ATTO3 #MG #ZS #EV

#Gin #Lawrence

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg