Miss Ho補習班 教大家頭燈小知識 | #駕輛過料 #駕輛UpCar
2021/11/30 18:00

MissHo補習班終於再開課,今次嘅課題係頭燈小知識。究竟法例上規定幾時要開大燈?唔開嘅話會受到咩刑罰?燒咗一邊可唔可以繼續行車呢?各種問題都會喺今集一一為大家解答。


#upcarhkg #駕輛 #駕輛過料

#頭燈小知識

#MissHo補習班

#Lawrence #Vivian

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg