Maserati Grecale Folgore.今次試揸第一架賣街嘅純電動瑪莎,我哋決定嚟一個突破,搵嚟嘉賓一齊講下海外試車嘅鏡頭背後故事。
2024/03/26 20:00

其實我哋先後喺香港試過Maserati Grecale嘅Modena同埋Trofeo版本㗎喇,之不過呢一部Maserati Grecale Folgore,係Maserati第一架發售嘅純電動車,所以我哋唔錯過機會,派出Gin姐長途跋涉去到意大利試車⋯⋯係呀!英國去意大利都長途跋涉,Gin姐頭頭尾用咗20個鐘先到埗呀!究竟點解呢?


仲有嘅係,今次試揸Maserati 第一部純電動車,我哋決定嚟一個突破,搵嚟友台主持Edmond,一齊講下海外試車嘅有趣故事。


#駕輛 #upcarhkg

#駕輛試車 #海外試車

#Maserati #Grecale #Folgore

#Gin

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg