Bentley Bentayga Hybrid 5分鐘快UP|V6引擎加混能係唔係少咗份貴氣呢?| #駕輛試車 #駕輛UpCar
2021/10/27 18:58:12

今集駕輛《5分鐘快UP》,由Gin負責測試新到港嘅賓利Bentayga Hybrid。究竟呢架賣300幾萬嘅富豪級SUV,用咗V6引擎加混能係唔係少咗份貴氣呢?


即刻撳入呢條,加入成為《駕輛》YouTube會員:

https://cutt.ly/MnUYEAt


【駕粉等級】

駕粉P牌:專屬徽章、主持Emoji

駕粉車手:專屬徽章、主持Emoji、會員專屬影片、每月互動Live直播


唔知點加入?即刻撳入呢條,Avery教你如何成為YouTube駕粉會員:

https://youtu.be/hvok5NcddrE


#駕輛 #upcarhkg

#5分鐘快UP

#Bentley #Bentayga #Hybrid

#重點用咗V6引擎加混能

#Gin

____________________________

Web: www.upcarhkg.com

YouTube: https://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

FB: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: https://www.instagram.com/upcarhkg