Hyundai IONIQ 5.唔係十全十美,但真係一部質素好高、有高價車駕乘感嘅電動車,唯一問題係交車有排等|#駕輛試車 #駕輛UpCar
2022/04/29 19:00

IONIQ 5的確唔係十全十美嘅電動車,不過我哋親身試過之後,發現唔單止設備多、空間大,連駕乘感都出乎我哋預料之外咁高質,有一份高價車嘅感覺,係「一換一」卅零四十萬價位電動車之中嘅超班馬。


#駕輛 #upcarhkg

#駕輛試車

#Hyundai #IONIQ5

#Gin #Lawrence

#Donny #Avery #Clayton

#傑 #So

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg